Projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej – ważne informacje

Informujemy, że na przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z projektem ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, zostaną nałożone obowiązki związane ze zwalczaniem nadużyć telekomunikacyjnych m.in. blokowania SMS-ów wyłudzających dane.

Projekt ustawy wskazuje, iż  telekomy będą podejmować proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne mające na celu przeciwdziałanie nadużyciom w komunikacji elektronicznej. Ponadto projekt zakłada również, że telekomy będą blokować połączenia głosowe, które niestety często mają na celu podszywanie się pod inną osobę czy instytucję.
Projekt przewiduje też, że dostawcy poczty elektronicznej dla co najmniej 500 tys. użytkowników, 500 tys. aktywnych kont lub podmiotów publicznych będą obowiązani stosować mechanizm uwierzytelnienia poczty elektronicznej.
Warto również zaznaczyć, że Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie zgodnie z projektem będzie  prowadził wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych. Zespół CSIRT NASK będzie także  monitorował występowanie smishingu i przekazywał przedsiębiorcom telekomunikacyjnym wzorce wiadomości wskazujące na wystąpienie smishingu. Tutaj należy  wyjaśnić, iż smishing to rodzaj phishingu skierowanego na telefony komórkowe. Celem jest zgromadzenie danych osobowych, takich jak na przykład numer ubezpieczenia społecznego lub numer karty kredytowej natomiast phishing polega na podszyciu się pod inną osobę, firmę czy instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji takich jak dane logowania, dane kart kredytowych, płatniczych, zainfekowania sprzętu informatycznego złośliwym oprogramowaniem albo nakłonienia ofiary do podjęcia konkretnych działań.
Projekt ustawy został został opublikowany w środę tj. 15 czerwca 2022 na stronach Rządowego Centrum Legislacji.👩‍💻👨‍💻👇👇👇
MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation