Uwaga przedsiębiorcy! Zostały tylko 3 miesięcy na złożenie wniosku o tzw. postojowe

Przypominamy, że do 16 sierpnia br. przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o wypłatę tzw. postojowego.

 
Należy wskazać, iż 16 maja 2022 r. został zniesiony stan epidemii. Zgodnie z przepisami wnioski o świadczenie postojowe przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii, czyli do 16 sierpnia 2022 roku.
 
Warto przypomnieć, że świadczenie postojowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne, którzy negatywnie odczuli skutki występowania w Polsce Covid-19. Co istotne, aby otrzymać środki należy spełnić kilka warunków. (Informacje w tej kwestii znajdziemy na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Warto podkreślić, iż bez zmian pozostają kwestie rozkładania na raty albo odraczanie terminu płatności bez naliczania opłaty prolongacyjnej oraz możliwość wnioskowania o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę. Oznacza to, że przedsiębiorcy nadal mogą skorzystać z tych ulg.
Należy pamiętać, że świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę)  Natomiast, przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej oraz jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT. Może może liczyć na postojowe w wysokości 1300 zł. 🧐👇
MR
#biznesinfostrada #kancelariaadwokackaozarowska
#legalinformation