Dofinansowanie do Żłobka

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje elektroniczne wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, czyli tzw. żłobkowe.

Warto nadmienić, iż dofinansowanie będzie przysługiwać na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Należy wskazać, że mogą z niego skorzystać na przykład rodzice: na pierwsze dziecko albo na kolejne dziecko, w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca życia i po ukończeniu 36 miesiąca życia dziecka  (za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna).
O dofinansowanie można występować 1 kwietnia 2022 r. Co ważne Zakład Ubezpieczeń Społecznych  może przyznać środki z wyrównaniem nawet od stycznia br., o ile dziecko uczęszczało w tym czasie do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.
Do opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku czy w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, objętej dofinansowaniem warto pamiętać, iż nie wlicza się opłat za wyżywienie.
Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Co istotne w  programie nie obowiązuje kryterium dochodowe.🧐👇
MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation #krowkarozwodka