Dzień Praw Człowieka

10 grudzień to ważna data – DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA.

W kontekście prawa rodzinnego chcielibyśmy przytoczyć kwestie PRAW DZIECKA.

W rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka „dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności (Art.2.1.). Uzyskanie pełnoletności określają odrębne przepisy(Art.2.2).

Prawa dziecka, podobnie jak prawa człowieka podzielone są według kategorii na prawa:

  • osobiste  – prawo do życia, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów;
  • polityczne – prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do uczestniczenia w stowarzyszeniach;
  • socjalne – prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, prawo do opieki zdrowotnej;
  • ekonomiczne (prawo do nauki).

W Polsce Konstytucja RP z 1997 r. ustanowiła instytucję Rzecznika Praw Dziecka, który stoi na straży praw i wolności dziecka.

Postrzeganie potrzeb dziecka idzie w dobrym kierunku. Czasy się zmieniają. Podejście do rodzicielstwa się zmienia:)