Praca zdalna

Sejm uchwalił nowelizacje ustawy o pracy zdalnej! Teraz czas na Senat i na podpis Prezydenta.

Co to oznacza dla pracodawców?

  • Praca zdalna będzie oznaczała wykonywanie obowiązków całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika. Oczywiście z wcześniejszym porozumieniem z pracodawcą.
  • W zależności od potrzeb, nowelizacja przewiduje zarówno pracę zdalną jak i hybrydową. Może być również wykonywana okazjonalnie tzn. na wniosek pracownika w wersji papierowej bądź elektronicznej i ma wynosić max 24 dni w ciągu roku.
  • Według nowelizacji, ustawa przewiduje, że pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4 roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobami z niepełnosprawnością w rodzinie oraz kobietom w ciąży.
  • Pracownicy, których praca będzie wykonywana w 100% zdalnie mają możliwość uzyskania zwrot kosztów np. energii.
  • Ustawa przewiduje wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników. Pracodawca będzie miał prawo skontrolować stan trzeźwości na obecność alkoholu oraz środków odurzających jeśli zagraża to życiu i zdrowiu innych pracowników.

Po wejściu w życie ustawy, pracodawcy będą mieć okres dwóch miesięcy na wprowadzenie zmian.

Czy pracodawcy są na to gotowi? Co o tym sądzicie?