Nowe terminy składania sprawozdań za 2021 rok

Przypominamy, że od 10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 561).

 
 
Na podstawie rozporządzenia zostały przedłużone terminy dotyczące: inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek. Ponadto rozporządzanie wydłuża również terminy dotyczące sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
 
Należy wskazać, że wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych dotyczą:
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc, (do 30.04.2022)
  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące. (do 30.06.2022)
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące. (do 30.06.2022)
Co ważne przypadku, gdy termin na wykonanie obowiązków przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to jednostki są zobowiązane dopełnić te obowiązki do ostatniego dnia obowiązującego terminu. W tym przypadku  zastosowania nie mają przepisy art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.🧐👇
MR
#kancelariaadwokacka #biznesinfostrada #legalinformation