Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przedłuża Tarcze Antyinflacyjną

Przypominamy, że 15 września 2022 r.  uchwalona została nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Co ważne oprócz istotnych zmian w CIT (m.in. zawieszenie przepisów o podatku minimalnym w latach 2022-2023) – przedłużyła także działanie Tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 roku.

Przedłużenie działania tzw. „tarczy antyinflacyjnej oznacza, że utrzymane  zostają niższe stawki VAT dla towarów takich jak: podstawowe produkty żywnościowe, energia elektryczna i cieplna, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe, a także nawozy i niektóre środki wykorzystywane w produkcji rolnej.
Należy również wskazać, że przedłużone zostały również korzystne rozwiązania w zakresie akcyzy, tj.:
  • zwolnienie dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe,
  • obniżkę stawek akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG,
  • obniżkę stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy.
Jeżeli natomiast chodzi o zmiany w podatku CIT to będą one dotyczyć m.in.:
  • zmiany przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych,
  • uelastycznienia konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania,
  • zmiany przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
  • poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT), czy też zmiany przepisu dotyczącego terminu opłacania składek z tytułu
  • przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Jak wskazuje Resort Finansów zmiany w CIT mają na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych, a także wyeliminowanie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych.
Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące innych podatków to dotyczą one m.in. zmiany przepisów zmierzająca do cyfryzacji obowiązków informacyjnych notariuszy w zakresie zdarzeń prawnych zawartych w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeniach spadkowych, utrzymania stawek VAT na dotychczasowym poziomie w związku z ciągłym wzrostem inflacji oraz negatywnymi dla polskiej gospodarki i społeczeństwa skutkami wojny prowadzonej w Ukrainie.
19 września br. ustawa została przekazana Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu.
MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation #prawrodlaprzedsiebiorcy