Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej

Przypominamy, że od 1 lipca 2022 r., weszła w życie zmiana w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Należy wskazać, że na mocy tej ustawy, naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli uzyskać dostęp do danych o rachunkach bankowych podatników.

art. 48 tej ustawy wskazuje nam, że  bank jest zobowiązany do udzielania informacji naczelnikowi urzędu skarbowego na temat „posiadanych lub współposiadanych rachunków bankowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców”.
Co ważne, zgodnie z nowymi przepisami, wniosek o dostęp do informacji o rachunkach bankowych – który musi zostać sporządzony na piśmie – można złożyć jedynie w przypadku osoby, firmy lub instytucji, w stosunku do której wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze lub czynności wyjaśniające „w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.
Ponadto jak wskazuje  Naczelnik urzędu skarbowego może prowadzić równolegle i niezależnie dwa postępowania: kontrolne lub podatkowe oraz postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej skarbowej. Dlatego Ministerstwa Finansów wskazuje, iż  uzasadnione jest rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji bankowych o naczelnika urzędu skarbowego prowadzącego postępowanie przygotowawcze.
Resort Finansów wskazuje, iż Celem zmiany jest ujednolicenie oraz doprecyzowanie uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie dostępu do informacji bankowych w przypadku, gdy organy KAS prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej skarbowej”.
MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation