Urlop ojcowski – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego „work-life balance”

Przypominamy, iż pracownik, który jest ojcem, ma prawo do urlopu ojcowskiego w związku z narodzeniem się dziecka.

Należy wskazać że w związku z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa work-life balance) za urlop ojcowski dyrektywa uznaje urlop dla ojca z okazji narodzin dziecka. Co ważne urlop ojcowski powinien być wykorzystywany w okresie narodzin dziecka w celu sprawowania opieki. Tutaj trzeba wskazać, że zgodnie z art. 4 dyrektywy- państwa UE mają wprowadzić niezbędne środki w celu zapewnienia ojcom prawa do urlopu ojcowskiego przysługującego w sytuacji narodzin dziecka pracownika w wymiarze do dziesięciu dni roboczych.
Jednakże należy zaznaczyć, iż to państwa państwa członkowskie zdecydują, czy wyrażają zgodę na wykorzystanie urlopu ojcowskiego częściowo przed narodzinami dziecka, czy wyłącznie po jego narodzinach.
Polska jest obowiązana wdrożyć postanowienia postanowienia dyrektywy do 2 sierpnia 2022r.
 
Resort Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Druk UC118) w związku z wdrożeniem dyrektywy work-life balance.
 
W projekcie zapronowano m.in zmiany, które umożliwiają skorzystanie przez pracownika – ojca wychowującego dziecko z urlopu ojcowskiego w wymiarze 12 miesięcy. (Obecnie urlopu ojcowski wynosi 24 miesiący).