Zmiany świadczeniach 500+

Informujemy, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Została podpisana przez Prezydenta.
Wskazana powyżej ustawa zakłada m.in. przeniesienie ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z gmin do ZUS.
Ponadto wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać wyłącznie przez internet, a środki pieniężne, ze świadczenia będą wypłacane jedynie w formie bezgotówkowej na numer rachunku bankowego wskazanego przez wnioskodawcę. Co ważne w nowelizacji został wprowadzony także przepis, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie zobowiązany do zapewnienia w swojej siedzibie, oddziale lub innej wyznaczonej jednostce organizacyjnej dostępu do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku i załączników do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
Należy także wskazać, że świadczenia przyznane za okres przed pierwszym stycznia 2022 r. Będą nadal realizowane na dotychczasowych zasadach.
Wskazana nowelizacja ustawy wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. Od tej daty Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie zobowiązany wypłacać na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia, ponadto będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy, czyli od 1 czerwca 2022 r.
~MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation #praworodzinne