Prawo Babci i Dziadka – ważne informacje

Z okazji Dnia Babci👵 i Dziadka 👴chcielibyśmy wszystkim dziadkom życzyć zdrowia i wszelkiej pomyślności🥰 a przy okazji przypomnieć jaką role pełnią w rodzinie. Gotowi❓❣️ Mianowicie nie każdy z nas wie, że polskie prawo daje wiele uprawnień babciom i dziadkom. Należą do nich:

⏺prawo do kontaktów z wnukami. Dziadkowie, którym odmawia się lub ogranicza prawo do kontaktu z wnukami👫 mają możliwość złożyć do sądu opiekuńczego odpowiedni wniosek o uregulowanie kontaktów. Ciekawostka 👉Ograniczenie kontaktów z dzieckiem przez sąd może nastąpić wyłącznie ze względu na dobro dziecka. Jeżeli jednak istnieje duże ryzyko powodujące zagrożenia lub naruszenie dobra dziecka to sąd zakazuje utrzymywania kontaktów.

⏺Prawo dziadków do alimentów❗️od wnucząt⚠️

Tutaj warto zaznaczyć, iż Dziadkowie, znajdujący się w niedostatku, czyli w sytuacji której brakuje im możliwości zaspokojenia podstawowych i usprawiedliwionych potrzeb życiowych mają prawo do alimentów od swoich krewnych. Należy zaznaczyć, że w pierwszej kolejności babcia czy dziadek powinni domagać się alimentów od swoich dzieci. Jednakże  w sytuacji, gdy nie ma takiej osoby, która jest w stanie uczynić zadość swojemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe czy połączone z nadmiernymi trudnościami, dziadkowie mogą dochodzić alimentów od zobowiązanych w dalszej kolejności, czyli od wnucząt.

⏺Prawo do dziedziczenia po wnukach. Tutaj należy przypomnieć, że kolejność dziedziczenia ustawowego po zmarłym określają przepisy Kodeksu cywilnego i tak jak wskazują przepisy w pierwszej kolejności prawo do dziedziczenia mają dzieci i małżonek spadkodawcy, w dalszej natomiast rodzice, rodzeństwo, bratankowie i siostrzenice spadkodawcy. Co ważne w braku wymienionych osób cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, którzy dziedziczą go w częściach równych. Natomiast jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym (dzieciom, wnukom itd.), a w braku takich zstępnych  pozostałym dziadkom w częściach równych. Ponadto Dziadkowie spadkodawcy w sytuacji, gdy znajdują się oni w niedostatku i nie mogą otrzymać należnych im środków utrzymania od osób, na których ciąży względem nich ustawowy obowiązek alimentacyjny, mają możliwość żądać środków utrzymania od spadkobiercy nieobciążonego takim obowiązkiem.

⏺Prawo do odmowy zeznań w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Ponadto przysługuje im również prawo do odmowy składania zeznań w postępowaniu cywilnym, a także administracyjnym