Projekt w sprawie ewidencji ukraińskich dzieci z pieczy zastępczej

Informujemy, że Rząd przyjął projekt w sprawie ewidencji ukraińskich dzieci z pieczy zastępczej. Oznacza to, że w systemie teleinformatycznym prowadzona będzie ewidencja ukraińskich dzieci z pieczy zastępczej i tych, które przybyły do Polski bez opieki.

Ewidencja małoletnich będzie prowadzona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie.
Co ważne system dotyczyć będzie także małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem do Polski byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.
Ponad powiatowe centra pomocy rodzinie będą zapewniały pomoc prawną, organizacyjną i psychologiczną opiekunom tymczasowym i przebywającym pod ich opieką dzieciom ukraińskim.
Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać z mocą wsteczną, od 24 lutego 2022 r
Celem nowelizacji jest uregulowanie zdań powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz wsparcie udzielane opiekunom tymczasowym przebywającym pod ich opieką małoletnim obywatelom Ukrainy.
Szczegóły dotyczące nowelizacji poniższych linku 🧐👇
MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation