Fundusz Kompensacyjny Szczepień przyjęty przez rząd

Informujemy, że 27 lipca br. Rząd przyjął  projekt ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych Należy wskazać, że  Fundusz ma za zadanie  zapewnić pacjentom możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego w sytuacji w której mogą wystąpienia  niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Świadczenie kompensacyjne będzie ma charakter zryczałtowanej kwoty. Należy nadmienić, że jej wysokość  uzależniona jest wszystkim od długości okresu hospitalizacji:
dolny limit świadczenia kompensacyjnego wyniesie: 10 tys. zł w przypadku hospitalizacji wynoszącej od 14 do 30 dni, górny zaś 100 tys. zł w razie hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni.
Natomiast w przypadku  wstrząsu anafilaktycznego, wymagającego obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym czy w  izbie przyjęć lub hospitalizacji do 14 dni, świadczenie kopensacyjne wyniesie 3 tys. zł. Świadczeniem kompensacyjnym zostaną także objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych po 26 grudnia 2020 r., w przypadku szczepień przeciw COVID-19, tj. które wystąpiły jeszcze przed wejściem w życie przepisów oraz pozostałych szczepień przeprowadzonych od 1 stycznia 2022 r.
Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, zapewniający pacjentom środki prawne, które umożliwiają szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki.
Świadczenia kompensacyjne będą uzyskiwane na drodze decyzji administracyjnej Rzecznika Praw Pacjenta, (60 dni na rozpatrzenie wniosku).
Projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przygotowało ministerstwo zdrowia.🧐👇
~MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation