Wsparcie z Tarczy Antykryzysowej od 23.07.2021

Przypominamy, że od 23 lipca 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący szkolne sklepiki,piloci wycieczek, przewodnicy turystyczni świadczący usługi na rzecz muzeów, którzy ponieśli straty z powodu pandemii Covid-19  mają możliwość składać wnioski o świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. 
Należy wskazać, że przedsiębiorcy, w murach szkolnych sprzedaż środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie tzw. jednostek systemu oświaty  mogą wystąpić do ZUS o świadczenie postojowe (PKD 47. 11. Z lub 47.19.Z)
Wniosek o świadczenie postojowe (RSP-SK) od 23 lipca 2021 r. można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek powinien trafić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł będzie można uzyskać tyle razy, w ilu miesiącach spadek przychodów wyniósł co najmniej 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r. Jednakże należy świadczenie  będzie można uzyskać maksymalnie pięciokrotnie.
Warto także zaznaczyć, że przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. mieli rodzaj przeważającej działalności  oznaczony kodem PKD 47.11.Z lub 47.19. mają możliwość  skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad 2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r. oraz marzec 2021 r.
Trzeba wskazać, że aby skorzystać z tego wsparcia przychód z działalności, który przedsiębiorca uzyskał w wymienionych miesiącach musi być niższy o co najmniej 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r.
Kolejmym warunkiem skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek jest również złożenie deklaracji rozliczeniowej za wnioskowany okres do 30 kwietnia 2021 r. oraz złożenie wniosku (RDZ-SK) do 30 września 2021 r. przez PUE ZUS.
Również warto nadmienić, że zwolnienie z opłacania składek mogą także  wystąpić przedsiębiorcy, którzy świadczyli usługi na rzecz muzeów (PKD 79.90.).
Przedsiębiorcy którzy chcąc otrzymać  zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. powinni spełnić następujące warunki:
*byli zgłoszeni jako  płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.,
przychód z przeważającej działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składa wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskał z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r.,
* złożyli dokumenty rozliczeniowe za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października 2021 r. (chyba, że byli zwolnieni z obowiązku ich składania),
złoży wniosek (RDZ-M) najpóźniej do 30 września 2021 r.
Szczegółowe informacje w poniższych linkach:
Zachęcamy do lektury!🤓
~MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #biznesinfostrada