Leasing zwrotny AGD pod lupą UOKiK

Leasingu zwrotny AGD – oznacza to, że rzekomo to klient kupuje produkt i  natychmiast sprzedaje go firmie pożyczkowej, a następnie płaci raty leasingu, a nie kredytu.

Umowa leasingu sprzętu AGD zawierana przez konsumentów z firmami pożyczkowymi czy podmiotami z nimi powiązanymi mogą być próbą obejścia przepisów dotyczących kredytu konsumenckiego, dlatego wszczęto postępowania wyjaśniające.

Prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające, w którym przyjrzy się działalności firm Everest Finanse S.A. i Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k. działających pod szyldem „Bocian Pożyczki” oraz Capital Service S.A., a także zawieranym przez nie umowom leasingu konsumenckiego zwrotnego.
Co ważne Urząd UOKiK zwrócił uwagę, że w umowach leasingu, które nie przewidują obowiązku nabycia przedmiotu leasingu, koszty mogą być znacznie wyższe, niż w przypadku umowy kredytu konsumenckiego.
UOKiK podejrzewa, że umowy leasingu zawierane z firmami pożyczkowymi albo podmiotami z nimi powiązanymi są próbą obejścia przepisów dotyczących kredytu konsumenckiego. Prawo ogranicza zarówno wysokość odsetek pobieranych od pożyczek, jak i ich kosztów pozaodsetkowych. Prezes UOKiK ocenia że umowy leasingu zwrotnego, w których nie ma obowiązku nabycia przedmiotu umowy przez konsumenta po jej zakończeniu, nie podlegają tym przepisom.
Należy także wskazać, że UOKiK radzi, by przed wzięciem pożyczki sprawdzić, czy firma pożyczkowa lub pośrednik kredytowy widnieje w odpowiednim rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego.
Szczegółowe informacje w poniższym linku 🧐👇
MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation #UOKiK