NAJNIŻSZA EMERYTURA 2021 R

Informujemy, że najniższa emerytura w 2021 r. wynosi 1250 zł brutto (netto około 1000 zł).

Najniższa emerytura 2021 zgodnie z waloryzacją od 1 marca br. wzrośnie o 50 zł.Należy wskazać, że minimalna emerytura wzrosła o 50 zł w stosunku do 2020 r.Wysokość emerytury, którą ZUS wyliczy dla emerytów zależy od wysokości kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Otwartym Funduszu Emerytalnym. Warto wskazać, że jeżeli emeryt osiągnął wiek emerytalny i przepracował odpowiednią liczbę lat, a zgromadzony kapitał pozwala na wypłatę niższego świadczenia niż najniższa emerytura, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrównuje tę kwotę do aktualnie obowiązującej minimalnej emerytury.Trzeba także pamiętać, iż otrzymanie minimalnej emerytury w naszym kraju wymaga osiągnięcia wieku emerytalnego oraz przepracowania odpowiedniej liczby lat (okresy składkowe i nieskładkowe), a wiek emerytalny różni się w zależności od płci osoby ubezpieczonej (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Nowa wysokość emerytur obowiązywać będzie od 1 marca br.~MR189Liczba odbiorców1AktywnośćPromowanie niedostępne