Nowelizacja specustawy pomocowej dla obywateli Ukrainy podpisana przez Prezydenta RP

Informujemy, że 28 kwietnia br. Prezydent RP podpisał nowelizację specustawy pomocowej, która wydłuży o 60 dni termin wypłaty świadczeń za pomoc  uchodźcom z Ukrainy.

 
Nowelizacja wskazuje, że  świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy będzie wypłacane za okres do 120 dni. (obecnie przepisy wskazują 60 dni).
Nowelizacja pozwoli również  samorządom na weryfikowanie wniosków o świadczenie w utworzonej w tym celu bazie danych. Zgodnie z tymi przepisami minister ds. informatyzacji będzie prowadził bazę danych wniosków o świadczenie. Gminy będą miały możliwość skontrolować, czy dla danej osoby nie złożono już wniosku z innym adresem zakwaterowania w tym samym czasie oraz porównywać dane we wniosku z danymi w rejestrze PESEL.
Ponadto gminy będą mogły sprawdzić datę wjazdu obywateli Ukrainy do Polski.
Nowelizacja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia jednakże z wyjątkiem przepisu wydłużającego do 120 dni okres, za który może być przyznane świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, który co ważne wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.🧐👇
 
MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalininformation