Projekt ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii

Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024.

Dzięki projektowi określone mają zostać zasady udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w latach 2022–2024. Ponadto Rada Ministrów będzie mogła przyjmować programy rządowe dotyczące udzielania pomocy przedsiębiorcom.
Co ważne wsparcie będzie mogło być udzielone na pokrycie zwiększonych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego.
Zaproponowane przepisy mają wejść w z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Za realizację programów będzie odpowiadał minister rozwoju i technologii.