Podatek cukrowy

Co prawda tłusty czwartek oraz szaleństwo karnawałowe już za nami aczkolwiek warto powrócić do bardzo gorącego tematu jakim jest podatek cukrowy.

Podatek cukrowy jest opłatą od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących, kofeiny oraz tauryny w produkcie gotowym do spożycia. Podatek został wprowadzony z początkiem roku tj. 01.01.2021 r. a jego maksymalna wysokość wynosi 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Wysokość podatku

1) opłata stała: 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej;

2) opłata zmienna: 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju w przeliczeniu na litr napoju. Wysokość opłaty dla napojów zawierających powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju stanowi sumę części w przeliczeniu na litr napoju.

Należy wskazać, że napoje zawierające dodatek kofeiny czy tauryny są objęte opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju.

Kogo obowiązuje podatek cukrowy

Podatek cukrowy obowiązuje osoby, które są: 
✔️ podmiotami sprzedającymi napoje do punktów sprzedaży detalicznej lub same prowadzą taką sprzedaż (np. producent podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju);
✔️ zamawiającym w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

 U kogo płacimy podatek cukrowy ?

Organem właściwym w sprawie opłaty za podatek cukrowego jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu obowiązanego do zapłaty podatku.

Na koniec wykaz napojów, których nie obejmuje podatek cukrowy:
✔️ napoje będące wyrobami medycznymi,
✔️ napoje będące suplementami diety,
✔️ napoje będące żywnością stosowną do specjalnego przeznaczenia medycznego,
✔️ napoje będące preparatami do początkowego i dalszego żywienia niemowląt,
✔️ wyroby akcyzowe, w których udział soku owocowego, owocowo-warzywnego czy warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu, a zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g na 100 ml napoju,
✔️roztwory węglowodanowo-elektrolitowe, których zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju.

Wprowadzenie podatek cukrowego ma zachęcić producentów do wytwarzania zdrowych produktów spożywczych a konsumentów do ich zakupu. Podatek nie obejmuje napojów, w których na pierwszym miejscu w wykazie składników znajduje się mleko albo jego przetwory (np. jogurty, maślanki, kefiry itd.)