Prezydent RP podpisał nowelizację ustaw dot. świadczeń na rzecz rodziny

Informujemy, że 28 czerwca 2021 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw dot. świadczeń na rzecz rodziny. Należy wskazać, że wspomniana nowelizacja wprowadza stały mechanizm wzrostu kwoty składającej się na kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co ważne kwota co trzy lata będzie zwiększała się o wskaźnik waloryzacji. Wspomniany wskaźnik to procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia). Warto wskazać, że pierwsza taka waloryzacja przeprowadzona zostanie w 2023 r.

Do ustawy wprowadzona została także podstawa prawna do wprowadzenia nowej usługi – samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych z Ministerstwa Finansów:
  • ustalenie dochodu dot. działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  •   zwolnienie z opodatkowania przychodu osób do ukończenia 26 lat.
Nowelizacja ustaw wprowadza także rozwiązania służące do szybszego załatwienia przez wojewodów spraw m.in. o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne.
Trzeba również zaznaczyć, że zgodnie z obniżeniem dochodu  z powodu covid-19 uwzględnione zostanie również przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na okres 2021-2022
(utrata dodatku solidarnościowego również będzie tak samo będzie uwzględniana).  Warto także wskazać, że informacje o długach dłużników alimentacyjnych nie będą usuwane z BIG – Biura Informacji Gospodarczej.
Zachęcamy do zapoznania się z ustawą:
👇👇👇
Dz.U. poz. 1162 (Uchwalono na pos. nr 33 dnia 24-06-2021)
~MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska # legalinformation #praworodzinne