Reklama wyrobów medycznych – zmiana w przepisach od 1 stycznia 2023 r.

W związku z dostosowaniem krajowych przepisów do regulacji unijnych, 7 kwietnia 2022 r. wprowadzono nowelizację ustawy o wyrobach medycznych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. 

Zgodnie z nowymi przepisami reklama wyrobu medycznego kierowana do publicznej wiadomości nie może wykorzystywać wizerunku osób, które:

✔️prezentują wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód,

✔️wykonują zawody medyczne lub podają się za takie osoby.

W reklamie wyrobów medycznych nie zobaczymy również dzieci, które namawiają dorosłych do zakupu witamin, czy lizaków leczących gardło. Dziecięcy aktorzy nie mogą bezpośrednio wzywać oraz nakłaniać dorosłych do zakupu reklamowanych wyrobów. Dotyczy to również wyrobów dedykowanych stricte dla dzieci. 

Ponadto zostanie wprowadzony obowiązek formułowania reklamy, aby była ona zrozumienia dla społeczeństwa niebędących specjalistami w tej dziedzinie. W szczególności dot. to stosowania w reklamie:

przywoływania w reklamie badań naukowych, opinii, literatury lub opracowań naukowych. 

Sformułowań medycznych i naukowych czy innych materiałów, z założenia skierowanych do osób posiadających wykształcenie medycznie.

Nowe przepisy reguluje także konsekwencje reklamowania produktów medycznych w sposób, który naruszą obowiązujące przepisy. W tym przypadku Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych może wydać decyzję administracyjną, w której nakaże m.in. :

✔️publikację wydanej decyzji w miejscach lub środkach masowego przekazu, w których ukazała się dana reklama. 

✔️Zaprzestanie publikowania, ukazywania się lub prowadzenia danej reklamy czy usunięcie stwierdzonych naruszeń.

Jak mawiają „reklama dźwignią handlu”…Co sądzicie o nowych regulacjach?