Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT wdrażającą Krajowy System e-Faktur

Informujemy, że 1 października br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT wdrażającą Krajowy System e-Faktur.

Faktura ustrukturyzowana zostanie uznana za rodzaj faktury elektronicznej, tym samym do faktur Co istotne faktury ustrukturyzowane będą miały zastosowanie ogólne regulacje prawne dotyczące faktur elektronicznych, za wyjątkiem przepisów szczególnych wprowadzanych nowelizacją.

Należy wskazać, faktury ustrukturyzowane będą wystawiane oraz  otrzymywane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Celem e- faktury jest zmniejszenie  obowiązków przedsiębiorców – podatnicy nie będą musieli przechowywać takich faktur, ponieważ  będą one w Krajowym Systemie e – Faktur  przez 10 lat.
Należę także zaznaczyć, że podatnik wystawiający faktury w Krajowym Systemie e – faktur  nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA).
Dane te będą dostępne dla organów podatkowych w Krajowym Systemie e-faktur.
Jak wskazuje Ministerstwo Finansów
korzystający z e-faktur będą mieć pewność, że trafi ona do kontrahenta, a dzięki standaryzacji dokumenty  będą łatwiejsze w użyciu oraz  będą łatwiejsze wzajemne rozliczenia , a także księgowanie faktur w systemach finansowo księgowych.
Korzystanie z – e-faktur będzie mieć charakter dobrowolny. Jednakże należy zaznaczyć, że od 1 stycznia 2023 r. stanie się ono obligatoryjne.
~MR
#kancelariaadwokacka #ożarowska #biznesinfostrada #legalinformation