Urodzenie dziecka w 2021 – przysługujące świadczenia

1. Becikowe 

 
Należy wskazać, że becikowe nie przysługuje wszystkim rodzicom. Aby otrzymać wsparcie, trzeba  spełnić kryterium dochodowe, które wynosi 1922 zł.
Jest to dochód rodziny w przeliczeniu na osobę. Trzeba pamięć, że do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka niezbędny jest wniosek, który należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
Warto także pamiętać, że niektórym również przysługuje gminne becikowe.
Jeżeli chodzi o gminne becikowe, to tutaj
decyzja należy do Rady gminy.
Rada gminy, bierze pod uwagę lokalne potrzeby  w zakresie świadczeń na rzecz rodziny. Warto nadmienić, że Rada gminu może w drodze uchwały, ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie tej gminy  działania czy inne świadczenia na rzecz rodziny. Dlatego  niektóre gminy przyznają dodatkowo własne becikowe. Także warto sprawdzić czy w naszej  miejscowości funkcjonuje taka forma wsparcia dla rodziców i dowiezieć się jakie  zasady należy spełnić, aby takie wsparcie otrzymać.
 

2. 500 plus

 
Wniosek o świadczenie 500 plus czyli świadczenie wychowawcze ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Jednakże warto pamiętać, że dla  świeżo opieczonych rodziców przewidziano jednak wyjątek, który wskazuje, że aby otrzymywać pieniądze od miesiąca urodzenia dziecka, wniosek należy złożyć w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka.
 

3. 1000 zł przez rok za urodzenie dziecka 

 
Świadczenie rodzicielskie kwocie 1000 zł miesięcznie przez  tzw. kosiniakowe, które przysługuje, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego albo uposażenia macierzyńskiego. Dlatego zawyczaj o tego typu świadczenie  wnioskują osoby bezrobotne a także zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych czy  studenci.

4. Dodatek z tytuł u urodzenie dziecka

 
Przysługuje jednorazowo w kwocie 1000 zł, przysługuje on osobom, które pobierają zasiłek rodzinny i mają również prawo do dodatków. Właśnie takim dodatkiem jest dodatek z tytułu urodzenia dziecka.
 

5. Bon turystyczny

 
Osoby, które do końca  2021 r. uzyskają prawo do  korzystają ze świadczenia wychowawczego (500 plus) mają możliwość ubiegać się również o bon turystyczny. Tutaj warto pamiętać, że bon będzie można wykorzystać do końca marca 2022 r.
~MR
#kancelariaadowkacka #ozarowska #legalininformation #świadczwnia #urodzeniedziecka #2021