Zasiłki rodzinne 2021- projekt ustawy o zmianach

Informujemy, że trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.

Wymieniony powyżej projekt zawiera informacje o zmianach, które dotyczyć będą zasiłków rodzinnych na okres 2021/2022. W projekcie m.in. wskazano,że katalog dochodów nieopodatkowanych, składający się na dochód rodziny ma zostać rozszerzony o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków z Funduszu Pracy.
* Obniżenie wynagrodzenia z powodu przeciwdziałania COVID-19 (podobno ma być będzie tak jak obecnie)
Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej czy obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej .
Należy wskazać, że z prawo do zasiłku rodzinnego na okres 2021/22 będzie ustalane w oparciu o dochód z 2020 r.
 

Zasiłek rodzinny 2021/20– składanie wniosków

Wnioski będzie można składać:

  • od 1 lipca 2021 r. w formie elektronicznej;
  • od 1 sierpnia 2021 r. w formie papierowej.

Okres zasiłkowy obowiązywać będzie od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r.

Należy pamiętać, że obecnie składane wnioski dotyczą tylko okresu 2020/2021, który przysługuje nam, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. Jednakże gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł.
Zachęcamy do zapoznania się z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U, z 2018 r., poz. 1497);
* Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (skierowany do I czytania w Sejmie)
~MR
#świadcznierodzinne 2021 #projektzmian #kancelariaadwokacka #ozarowska