ZUS – nowe narzędzia kontroli L4

Informujemy, że Zgodnie z regulacją zawartą w art. 59 ust. 5a ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa od 5 października br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzyskał nowe narzędzie kontroli m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może skierować osobę przebywającą na L4 na badanie do lekarza orzecznika lub konsultanta, aby sprawdzić, czy faktycznie pracownik jest chory, a zwolnienie  uzasadnione.

  • Zgodnie z regulacją zawartą w art. 59 ust. 5a ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa ZUS będzie także  wysyłał zawiadomienia do ubezpieczonego o terminie badania na adres doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych.
  • Ponadto Od 1 stycznia 2022 r. w życie wejdą przepisy rozszerzające uprawnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS będzie mógł m.in. zapytać operatorów komórkowych o okolice, w których do sieci logował się telefon czy nawet sprawdzić w banku, w jakich miejscach używana była karta płatnicza Ubezpieczonego. Ponadto Urzędnicy będą mogli m.in. sprawdzić media społecznościowe pracownika na zwolnieniu.
Co ważne w przypadku wykrycia nieprawidłowości mogą zwrócić się do biura podróży o zweryfikowanie, czy osoba pobierająca środki z L4 w danym czasie przebywała na wakacjach.
*Należy także wskazać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie miał podstawę prawną do tego, aby żądać zwrotu świadczenia od pracownika, który w opinii Zakładu nienależnie pobrał pieniądze z tytułu zwolnienia lekarskiego lub ubezpieczenia wypadkowego.
W szczególności sprawdzane będą osoby, które pobierają wysokie zasiłki lub przebywają na L4 powyżej 30 dni.
🧐👇