ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

Informujemy, że przedsiębiorcy zostaną zwolnieni ze składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres trzech miesięcy. Z piątku na sobotę (27-28 marca) Sejm uchwalił przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej. Według uchwalonych przepisów zwolnieniu podlegać będą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnieni) a także przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników.

Jeżeli chodzi o samozatrudnionych to zwolnienie ze składek ZUS uzależnione będzie od kryterium przychodowego. W tym przypadku przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że jego miesięczny przychód był niższy od 3- krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Należy jednak zaznaczyć, iż nie wszyscy będą musieli spełnić kryterium przychodowe. Np. W przypadku przedsiębiorcy, którzy są płatnikami również za inne osoby (nie więcej niż 9 osób) to zwolnienie ze składek będzie przysługiwać niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. W tym przypadku zwolnieniu podlegają składki ZUS należne za zgłoszonych ubezpieczonych m.in. pracowników, zleceniobiorców  jak też składki należne za samego przedsiębiorcę. Należy również wskazać, że w przypadku osób samozatrudnionych czy przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników, spełniony będzie musiał być jeszcze jeden warunek a mianowicie zwolnienie przysługiwać będzie jedynie tym firmom, które zostały zarejestrowane przed 1 lutego br. również zwolnieniu podlegać będą składki ZUS należne za osoby współpracujące przy wykonywaniu działalności.

SKŁADKI PODLEGAJĄCE ZWOLNENIU

Przepisy Tarczy Antykryzysowej wskazują zwolnienia ze składek opłacanych na:

  • Ubezpieczenia społeczne (składka rentowa, składka emerytalna, składka chorobowa oraz składka wypadkowa)
  • Ubezpieczenia zdrowotne,
  • Fundusz Solidarnościowy
  • Fundusz Pracy
  • Fundusz Emerytur Pomostowych,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Także należy zaznaczyć, iż uchwalona przez sejm tarcza antykryzysowa przewiduje również wypłaty specjalnego zasiłku postojowego dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 w kwocie 2 tys. Zł.

Na koniec należy wskazać, że na stan obecny (31.03.) senat wprowadził poprawki do sejmowej wersji ustawy.

~MR

#ozarowska

#kancelariaadwokacka