admin

Alkohol a produkty alkoholowe

Alkohol nie jest synonimem napojów alkoholowych. Wynika to z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  Ustawodawca postanowił objąć zakazem nie tylko reklamę napojów alkoholowych, lecz także ich promocję. Reklama napojów alkoholowych oznacza: „publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw …

Alkohol a produkty alkoholowe Read More »

Umowa najmu

Umowa najmu regulowana jest przez prawo cywilne. Podpisując ją, wynajmujący zobowiązuje się na wskazany okres (oznaczony lub nie) oddać przedmiot najmu do użytkowania najemcy w zamian za płacony przez najemcę czynsz.  Umowa powinna zawierać takie elementy jak: ✔️miejsce i data zawarcia umowy; ✔️dokładny opis lokalu mieszkalnego, jego stan, powierzchnia (najlepiej użytkowa, zgodna z wpisem w …

Umowa najmu Read More »

Reklama wyrobów medycznych – zmiana w przepisach od 1 stycznia 2023 r.

W związku z dostosowaniem krajowych przepisów do regulacji unijnych, 7 kwietnia 2022 r. wprowadzono nowelizację ustawy o wyrobach medycznych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.  Zgodnie z nowymi przepisami reklama wyrobu medycznego kierowana do publicznej wiadomości nie może wykorzystywać wizerunku osób, które: ✔️prezentują wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód, ✔️wykonują zawody …

Reklama wyrobów medycznych – zmiana w przepisach od 1 stycznia 2023 r. Read More »

Mediator a Prawnik

Czy mediator musi być prawnikiem? W polskich przepisach brak jest definicji legalnej mediatora. Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.  Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2018 r., Dz.U. z 2019 …

Mediator a Prawnik Read More »

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przedłuża Tarcze Antyinflacyjną

Przypominamy, że 15 września 2022 r.  uchwalona została nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Co ważne oprócz istotnych zmian w CIT (m.in. zawieszenie przepisów o podatku minimalnym w latach 2022-2023) – przedłużyła także działanie Tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 roku. Przedłużenie działania tzw. „tarczy antyinflacyjnej oznacza, że utrzymane  zostają niższe stawki VAT dla …

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przedłuża Tarcze Antyinflacyjną Read More »

Projekt ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii

Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024. Dzięki projektowi określone mają zostać zasady udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w latach 2022–2024. Ponadto Rada Ministrów będzie mogła przyjmować programy rządowe dotyczące …

Projekt ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii Read More »

Nieważna karta pojazdu – ważne informacje dla kierowców

Po przerwie wakacyjnej powracamy z nowościami w prawie i tym razem zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Informujemy, że od 4 września 2022 roku w polskim systemie prawnym pojawiła się ważna dla kierowców nowelizacja –  Zniknęła karta pojazdu i naklejka kontrolna na szybę co to oznacza?  Należy wskazać, że zniknięcie karty pojazdu oznacza, iż od 4 …

Nieważna karta pojazdu – ważne informacje dla kierowców Read More »

Projekt Nowelizacji Kodeksu pracy – Praca zdalna!

Informujemy, że do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zawierający przepisy szczegółowo regulujące pracę zdalną. Należy zaznaczyć, iż obecnie obowiązujące przepisy, wprowadzone specustawą covidową, wskazują, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków poza stałym miejscem pracy. Co ważne zgodnie z projektem ustawy, praca może być wykonywana w dowolnym wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z …

Projekt Nowelizacji Kodeksu pracy – Praca zdalna! Read More »

Wakacje kredytowe: ważne informacje

Informujemy, że 14 lipca 2022 r. Prezydent  podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym i pomocy kredytobiorcom. W ustawie umieszczono zapowiedziane wcześniej przez rząd mechanizmy wsparcia dla spłacających zobowiązania mieszkaniowe. Co ważne rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach, czyli już 28 lipca 2022 r. Jednakże największe zainteresowanie budzą tzw. „wakacje kredytowe”. Tzw „wakacje kredytowe to mechanizm, który polega na  odroczeniu spłaty rat …

Wakacje kredytowe: ważne informacje Read More »

Nowe uprawnienia PIP w aspekcie PPK

Informujemy, że podmioty zatrudniające i nakłaniające do rezygnacji z oszczędzania w PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) mogą zostać ukarane przez Państwową Inspekcję Pracy.  Należy wskazać, że od 4 czerwca br. Inspekcja Pracy uzyskała kompetencję do ścigania wykroczeń w zakresie nakłaniania do rezygnacji z PPK. Co istotne od 4 czerwca br. Państwowa Inspekcja Pracy posiada uprawnia do …

Nowe uprawnienia PIP w aspekcie PPK Read More »