Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – ważne informacje

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to obowiązek składania deklaracji przez mieszkańców. Należy przypomnieć, że proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła jakie są wykorzystywane w budynkach ruszył od 1 lipca 2021 r. Tutaj należy wskazać, że każdy właściciel  zarządca budynku jest obowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu: Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE), którego celem jest poprawa jakości powietrza.

Co ważne na złożenie deklaracji właściciele czy zarządcy istniejących budynków mają 12 miesięcy od 1 lipca 2021 roku, czyli do dnia 30 czerwca 2022 r., dla budynków nowopowstałych w terminie 14 dni od dnia uruchomienia instalacji grzewczej. Warto wskazać, iż w deklarację powinny zostać wpisane wszystkie źródła ciepła, jakie znajdują się w budynku.
Należy pamiętać, iż niezłożenie deklaracji w terminie naraża właściciela czy zarządcę budynku na sankcje karne zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Natomiast za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Również mowa tu o  konieczności złożenia nowej deklaracji po zmianie źródła ciepła. Ponadto przypadku niezłożenia deklaracji kara może wynieść od 500 zł do nawet 5000 zł. Ustawa wprowadza też sankcje karne. Jednakże osoba, która nie złożyła deklaracji może ją złożyć w ramach czynnego żalu.
Na koniec warto pamiętać, iż stosowanie złej jakości opału, używanie niesprawnych i przestarzałych kotłów powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla naszego zdrowia i substancji. Program „Czyste Powietrze” realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wykonywany przez poszczególne gminy. Co ważne otrzymane dane trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Informacje jak rok po prostu wypełnić deklarację ceeb w poniższych linkach
🧐👇👇👇
MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation #ceeb