Najważniejsze informacje o urlopie i L4

Monika Rogala

11:11 (1 godzinę temu)

do mnieMarlenaDr
Kodeksu pracy, wskazuje mam, że każdy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego urlop wypoczynkowego, za który przysługuje wynagrodzenie.

Jednakże czasami choroba pracownika pokrywa się z jego urlopem. W tym przypadku należy zaznaczyć, iż pracownik nie może wtedy skorzystać z urlopu.
Istotny jest również fakt, iż z powodu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, pracownik nie może rozpocząć albo dokończyć zaplanowanego urlopu to w tym przypadku pracodawca ma obowiązek przesunąć termin urlopu wypoczynkowego na późniejszy termin, który  powinien być wykorzystany przez pracownika do końca września następnego roku.
Jeżeli jednak choroba wystąpi w trakcie urlopu wypoczynkowego, to  pracownikowi przysługuje w tej sytuacji możliwość wykorzystania pozostałej części urlopu w późniejszym terminie dogodnym dla obydwu stron stosunku pracy. Tutaj należy wskazać, że udzielenie pracownikowi urlopu w trakcie jego niezdolności do pracy jest niedopuszczalne.
Należy także pamiętać, że w razie zaistnienia niezdolności do pracy na skutek choroby, pracownik powinien poinformować pracodawcę o  niezdolności do pracy  powinien to zrobić nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)
MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation