Państwowa Inspekcja Pracy w sektorze budowlanym

Informujemy, że 6 kwietnia 2022 r., Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej przyjęła informację Państwowej Inspekcji Pracy na temat działalności kontrolnej i prewencyjnej PIP w sektorze budowlanym.

Należy wskazać, że Państwowa Inspekcja pracy prowadzi kontrole m.in. wznoszonych budynków, a także  dróg i mostów tuneli pod masywami górskimi i ciekami wodnymi, nie zapominając o konieczności działania PIP w interwencji w przypadkach bezpośredniego zagrożenia zdrowia oraz życia osób pracujących przy wznoszeniu, remontach i konserwacji obiektów budowlanych.

 Ponadto PIP sprawdza również uprawnienia niektórych grup zawodowych do pracy nieprzekraczającej 8 h dziennie, zwłaszcza operatorów żurawi, których przemęczenie i brak koncentracji może spowodować zagrożenie dla wszystkich pracujących na budowie.
Szczegóły w poniższym linku 👇🧐