Nielegalne pamiątki z wakacji

Wakacje to czas odpoczynku, rodzinnych wyjazdów, czy zagranicznych wycieczek.

Na wakacjach nie tylko odpoczywamy, ale również poznajemy nowe miejsca, kultury. Często też z zagranicznych wycieczek chcemy mieć również ciekawe pamiątki. Jednakże musimy pamiętać, że niektóre pamiątki z wakacji mogą przysporzyć nam wielu problemów. Mowa oczywiście o pamiątkach nielegalnych.
Jakich pamiątek nie możemy przywozić z zagranicznego urlopu?🤔🤔
Tutaj należy wskazać, że przede wszystkim zakaz dotyczy przewożenia w wybranych gatunków zwierząt oraz roślin.
 To, że nie wiedzieliśmy o zakazie wywożenia danej rzeczy z obcego kraju, wcale nie uchroni nas przed skutkami tego czego.
Co ważne ograniczenia w przewożeniu egzotycznych elementów natury wynikają z Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Konwencji Waszyngtońskiej z 3 marca 1973 roku. W skrócie CITES. Polska przystąpiła do tej konwencji 12 grudnia 1989 roku.
Objęte szczególne ochroną przy przewożeniu z innych krajów są gatunki takie jak:
 • niektóre gatunki zebr,
 • słonie (kość słoniowa, w tym figurki z niej wykonane),
 • ptaki drapieżne (np. na cele sokolnictwa, pamiątki z piór/pióra),
 • wydry,
 • wilk (w tym import przedmiotów takich jak trofea),
 • gepard,
 • lampart,
 • żako,
 • żółw grecki, a także niektóre storczyki i kaktusy.
Co ważne ich transport jest możliwy jednakże w wyjątkowych sytuacjach i z zachowaniem ściśle określonych procedur oraz z pełną dokumentacją.
Warto również wskazać, że ochronie podlegają również gatunki, którym  nie grozi wyginięcie:
 • krokodyle, aligatory, warany  (w tym import przedmiotów skórzanych),
 • legwan zielony,
 • wiele gatunków papug (handel zoologiczny, hodowle amatorskie, pamiątki z piór/pióra),
 • żółw stepowy,
 • skrzydelnik olbrzymi,
 • łodziki,
 • pijawki lekarskie oraz produkty z nich wykonane, a także storczyki i większość kaktusów (gatunków nieobjętych wyginięciem).
Ponadto należy pamiętać, że również ochronie podlegają gatunki objęte reglamentacją w granicach jej jurysdykcji
cyweta (np. trofea) oraz
wiele gatunków płaszczek słodkowodnych. Ponadto należy pamiętać również o gatunkach spoza listy CITES, ale objętych zaostrzeniami przepisów UE.
(mącznica lekarska (pozyskiwana na cele zielarskie), apogon kardynał (pozyskiwany jako ryba akwariowa).
Ponadto Pamiątki z zagranicznych wyjazdów, które mogą również przysporzyć nam wielu problemów to m.in.pamiątki z karapaksów, czyli z zewnętrznej powłoki ciała, żółwi, szczęk rekinów, węży, skorpiony w butelkach,
Produkty oraz wyroby z kości słoniowej, rogów nosorożca, koralowców, muszli, skór krokodyli, węży, dzikich kotów, wilków czy niedźwiedzi.
Warto również pamiętać, że Przywóz okazów CITES z zagranicy wymaga przedstawienia w urzędzie celnym:
🔵Zezwolenia eksportowego lub świadectwa reeksportu z kraju pochodzenia, zezwolenia importowego na wwóz do Unii Europejskiej w przypadku gatunków zagrożonych wyginięciem, bądź objętych szczególną listą w obawie przed powstaniem zagrożenia przed wyginięciem.
🔴Zezwolenia eksportowego lub świadectwa reeksportu z kraju pochodzenia (ew. świadectwa pochodzenia, o ile kraj wywozu nie jest tym, który włączył gatunek do zał. III CITES) a także zawiadomienia o przywozie w przypadku gatunków objętych reglamentacją w granicach jej jurysdykcji.
⚫Zawiadomienia o przywozie  – w przypadku przewozu gatunków spoza listy CITES, ale objętych zaostrzeniami przepisów UE.
Na koniec należy zaznaczyć, że  Waszyngtońska (CITES) reguluje handel zagrożonymi gatunkami. Co istotne To, że są one wpisane na listę nie przekreśla możliwości ich przewiezienia. Istnieje możliwość przewiezienia pamiątki z gatunków objętych ochroną. Jednakże muszą być one  pozyskane z legalnego źródła oraz wymagają również specjalnych procedur i formalności.
Szczegóły dotyczące ograniczeń w eksporcie oraz imporcie w poniższym linku:👇👇🧐🧐