Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Zmiany mają wzmocnić nadzór w spółkach kapitałowych, a także wprowadzić do polskiego ustawodawstwa prawo holdingowe.
Warto nadmienić, że ustawa obejmuje trzy zasadnicze części.
  • Pierwsza wprowadza do polskiego porządku prawnego właśnie regulację grup spółek,
  • druga obejmuje pakiet rozwiązań, których celem było usprawnienie funkcjonowania rad nadzorczych,
  • zakres trzeciej mamy do czynienia m.in. uporządkowaniem przepisów dotyczących standardów staranności członków organów spółek czy doprecyzowania zasad obliczania kadencji i mandatu członków organów.
Ponadto nowelizacja oprócz zmian w kodeksie spółek handlowych, zawiera również poprawki do Polskiego Ładu. M.in. zasady ustalania dochodu przez przedsiębiorców dla celów składki zdrowotnej, które zjadają iż roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą.
Nowelizacja ustawy kodeks spółek handlowych również zwiększa uprawnienia rad nadzorczych. +uszczegóławia prawo do żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień).
Celem nowelizacji KSH jest wzmocnienie nadzoru w spółkach kapitałowych oraz wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa prawa holdingowego.
Wczoraj Sejm tj. 24 marca br.) nie poparł wniosku Senatu o odrzucenie nowelizacji Kodeksu spółkę handlowych; teraz nowela trafi do prezydenta.
MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation #biznesinfostrada