Wnioski 500+ dla Obywateli Ukrainy – szczegółowe informacje

Informujemy, że od 26 marca br. obywatele Ukrainy mogą wnioskować o 500+, czyli świadczenie przysługujące  w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

 

Kryteria 500+

 
500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat:
  • obywatelce Ukrainy albo żonie obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce,
  • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiega się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
  • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi,
  • obywatelowi innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.
Co ważne, aby złożyć Aby złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potrzebne są m.in paszporty – osoby składającej wniosek i dziecka lub inny dokumenty tożsamości na podstawie których przekroczono granicę (jeśli wnioskujący je posiada), zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL osobie składającej wniosek i dziecku, numer rachunku bankowego w Polsce, numer telefonu w Polsce i adres e-mail, orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym, dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, czy dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce.
Wniosek o 500+ można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – elektronicznego systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Informacje o świadczeniu 500+ obywatele Ukrainy uzyskają w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na stronie internetowej ZUS [https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-dla-obywateli-ukrainy/3208863], podczas e-wizyty w ZUS  oraz na infolinii ZUS.
MR