Ochrona pracowników w okresie zimowym

Przypominamy, że według obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, okres zimowy w Polsce rozpoczyna się 1 listopada i trwa do 31 marca. 

Należy podkreślić, w ciągu tych kilku miesięcy spoczywają na pracodawcy dodatkowe obowiązki w zakresie ochrony pracowników wykonujących pracę w obniżonych temperaturach, jak również odpowiedniego zabezpieczenia firmy i terenów do niej należących.
Co ważne podstawowym obowiązkiem pracodawcy, którego pracownicy wykonują obowiązki na zewnątrz budynków, jest zapewnienie pracownikom odpowiedniej odzieży zimowej, a jeśli warunki pracy tego wymagają pracodawca jest zobowiązany spełniać także wytyczne dotyczące odzieży roboczej lub ochronnej. Ponadto obowiązkiem jest także  zapewnienie pracującym na zewnątrz posiłków profilaktycznych i ciepłych napoi – oraz oczywiście możliwości ich spożywania w odpowiednich warunkach.
Przepisy również wskazują na konieczność przygotowania miejsca do ogrzania się. Należy także pamiętać, aby  nie  zapominać o zapewnieniu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy zarówno biurowej jak oraz magazynowo – produkcyjnej.
Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.). 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 03.169.1650 z późn. zm) 
Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.). 
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. 1966 Nr 60 poz. 279 z późn. zm.).
~MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation #zimna #bhp #pracownicy