Od 1 kwietnia 2021 r. obowiązują nowe korzystniejsze tablice emerytalne

Informujemy, że  piątku 1 kwietnia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie korzystał z nowych tablic średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Oznacza to, że emerytura 60-latka będzie wyższa o 5,6 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy, a 65-latka o 6,5 proc. Zatem nowych tablicach zyskają także osoby, które w poprzednich latach zdecydowały się odłożyć decyzję o przejściu na emeryturę.
Należy wskazać, iż na podstawie zawartych w niej danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych oblicza wysokość emerytury osobom, które osiągnęły wiek emerytalny oraz złożyły wniosek o świadczenie. Jak wskazuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarte w tablicy GUS są niezbędne do obliczenia wysokości świadczenia emerytalnego.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że aby obliczyć wysokość świadczenia, należy podzielić kwotę składek zgromadzonych na koncie w Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez przeciętne dalsze trwanie życia. W tablicy jest ono wyrażone w miesiącach. Co ważne im większy licznik oraz mniejszy mianownik działania, tym jego wynik, czyli wysokość emerytury, będzie wyższy.
Przeliczenie emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach, na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracuje i odprowadza składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia może je sobie doliczyć do świadczenia.
Nowe tablice nie dotyczą osób, które  przeszły już na emeryturę.
#biznesinfostrada #zabezpieczeniespoleczne
MR