PESEL – ważne informacje dla cudzoziemców

Najprostszym sposobem na nadanie numeru PESEL w Polsce dla cudzoziemca jest zameldowanie się na pobyt czasowy minimum 30 dni lub stały. Co ważne cudzoziemiec mieszkający w Polsce po zameldowaniu na pobyt minimum 30 dni otrzymuje numer PESEL z urzędu (czyli nie musi o niego wnioskować) Natomiast cudzoziemiec, który nie jest w Polsce zameldowany Może wystąpić z wnioskiem do dowolnego urzędu gminy o nadanie numeru PESEL.

Należy wskazać, że procedura nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy będzie odbywała się na zasadach wyrabiania dowodu osobistego w Polsce. Dlatego też niezbędne będą: fotografia biometryczna i pobranie odcisków palców. (System ten obejmie uchodźców, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r.)
 
Co istotne na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie gminy nadaje się numer PESEL. Wniosek ten składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy Ukraińcowi, którego pobyt w Polsce uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 (wjazd do Polski po 24 lutego 2022 r.), na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie gminy nadaje się numer PESEL.
Istotne jest również, że w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek, składa jedno z rodziców, opiekun, kurator lub opiekun tymczasowy, o którym mowa w art. 22 tejże ustawy.
Szczegółowe informacje w poniższym linku
[ Якщо Ви іноземець і мешкаєте в Польщі, то можете прописатися – у такому випадку автоматично отримаєте номер PESEL (Загальна система електронного обліку населення). Якщо Ви не можете прописатися, а будь-який державний орган вимагає від Вас вказання номеру PESEL – подайте відповідну заяву. Ознайомтесь, як це зробити.]
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510, z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510, z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984).
 
MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation