Zwolnienie z PIT dla otrzymujących pomoc

Informujemy, że ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zwolniła z podatku dochodowego od osób fizycznych pomoc humanitarną otrzymaną w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy w tym okresie przybyli do Polski z terytorium Ukrainy.

Co ważne zwolnione z podatku dochodowego będą również świadczenia pieniężne od rządu dla tych podatników, którzy udzielają pomocy uchodźcom.
Ponadto należy wskazać, że ustawa wprowadziła również korzystne rozwiązania dla firm, które niosą pomoc dla Ukrainy za pośrednictwem organizacji, do których zaliczone zostały:
  • organizacje pozarządowe (również z Ukrainy),
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.
Preferencja będzie obowiązywała od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.
(Preferencja polega na możliwości ujęcia wydatków na tę pomoc w kosztach podatkowych (zarówno w PIT, jak i w CIT). Kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na wytworzenie lub cena nabycia rzeczy i praw przekazanych w ramach pomocy, jak również koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń (np. darmowej pomocy medycznej).
 
Dzięki wproadzonym rozwiązaniom obywatele Ukrainy, którym nieodpłatnie udostępnione zostaną mieszkania, sfinansowane leczenie, wyżywienie płacić podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
Wskazane przepisy weszły w życie z chwilą ich ogłoszenia i obowiązują z mocą wsteczną – od 24 lutego 2022 r.
MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation