Projekt Nowelizacji Kodeksu pracy – Praca zdalna!

Informujemy, że do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zawierający przepisy szczegółowo regulujące pracę zdalną. Należy zaznaczyć, iż obecnie obowiązujące przepisy, wprowadzone specustawą covidową, wskazują, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków poza stałym miejscem pracy. Co ważne zgodnie z projektem ustawy, praca może być wykonywana w dowolnym wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą miejscu. Wymagać to będzie jednak spełnienia większej liczby formalności. Pracodawca zobowiązany będzie do przygotowania oceny ryzyka zawodowego dla pracy zdalnej oraz informacji BHP dla pracowników. Ponadto kolejnym dokumentem do przygotowania będą procedury ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej.

Co ważne na podstawie nowych przepisów pracodawca będzie mógł jednostronnie skierować pracownika do pracy z domu w czasie trwania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przez 3 miesiące od ich odwołania. Także w okresie, kiedy z powodu siły wyższej pracodawca nie będzie mógł zapewnić warunków pracy zgodnych z zasadami BHP.
Nowym przepisem w nowelizacji jest opcja, która stanowi wprowadzenie pracy zdalnej w uzgodnieniu z pracownikiem lub na jego wniosek. Co ważne uzgodnienie między stronami umowy o pracę będzie mogło być zawarte przed lub w trakcie zatrudnienia.
Warto zaznaczyć, iż każdy pracownik będzie mógł złożyć wniosek o zastosowanie pracy zdalnej. Odmowa w przypadku pracowników sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną, wychowującego dziecko do 4 roku życia oraz pracownic w ciąży będzie możliwa jedynie, jeżeli praca zdalna nie jest możliwa ze względu na organizację lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
 
Co ważne to, że każdym momencie pracodawca lub pracownik, którzy uzgodnili pracę zdalną w trakcie trwania umowy o pracę, będą mogli złożyć wniosek o powrót do trybu stacjonarnego i po złożeniu takiego dokumentu ich powrót do pracy stacjonarnej będzie musiał nastąpić najpóźniej w ciągu 30 dni.
Szczegóły nowelizacji🧐👇👇👇
MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation