Wakacje kredytowe: ważne informacje

Informujemy, że 14 lipca 2022 r. Prezydent  podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym i pomocy kredytobiorcom. W ustawie umieszczono zapowiedziane wcześniej przez rząd mechanizmy wsparcia dla spłacających zobowiązania mieszkaniowe. Co ważne rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach, czyli już 28 lipca 2022 r. Jednakże największe zainteresowanie budzą tzw. „wakacje kredytowe”.

Tzw „wakacje kredytowe to mechanizm, który polega na  odroczeniu spłaty rat kredytu. Co istotne czasie ich trwania nie spłaca się ani kapitału, ani odsetek (co odróżniać może „ustawowe” wakacje od tych proponowanych w ramach umowy czasem przez banki). Należy wskazać, iż jedynym obciążeniem mogą być składki ubezpieczeniowe.
Warto również zaznaczyć, że powyższa ustawa nie narzuca żadnych kryteriów dochodowych ani związanych z stopniem obciążenia ratą kredytu. Warto pamiętać, iż kredyt hipoteczny musi być  udzielony w złotych, co oznacza, że z wakacji kredytowych nie mogą skorzystać spłacający zobowiązania walutowe oraz denominowane lub indeksowane do waluty obcych. Ponadto z wakacji kredytowych będzie można skorzystać wyłącznie w przypadku jednego kredytu. Najważniejsze ograniczenie dotyczy celu kredytowania. Finansowanie musi być przeznaczone na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Wakacje kredytowe nie obejmą zatem kredytów, z których kupiono nieruchomość np. na wynajem. Np. jeśli spłacamy kilka zobowiązań, to odroczenie spłat przysługuje nam zatem wyłącznie na jeden kredyt, zaciągnięty na nieruchomość, w której mieszkamy.
Należy pamiętać, że zawieszenie spłaty nie odbywa się automatycznie, konieczny jest wniosek kredytobiorcy. Co istotne  ustawa zakłada, że wniosek można będzie złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.
Wniosek powinien zawierać wskazanie kredytobiorcy, banku-kredytodawcy i numeru umowy kredytowej.  Ponadto elementami wymaganymi są: wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
Co ważne kredytodawca w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku powinien potwierdzić jego otrzymanie. W takim potwierdzeniu znajdziemy okres, na który została zawieszona spłata kredytu oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń, jeśli w międzyczasie konieczne będzie regulowanie składek. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu. Złożenie wniosku jest wystarczające, by skorzystać z wakacji, jednakże należy to zrobić to przed dniem płatności odraczanej raty.
Łącznie wakacje kredytowe objąć mogą 8 rat. Ustawa jednak narzuca  kilka „okienek” czasowych:
🔴od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – maksymalnie dwie raty,
⚫od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – maksymalnie dwie raty,
🔵od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – jedna rata miesięczna w każdym kwartale.
Szczegóły w poniższym linku:
🧐👇
MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation #wakcjekredytowe