Projekt o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw: ważne informacje!

Informujemy, że projekt ustawy przygotowany przez rząd rozszerza listę wykroczeń, za które kierowcy mogą straci prawo jazdy. O

Dochodzą do tego także wyższe mandaty (1500 i 3000 zł). Co ważne za część z nich kierowcy będą mogli dostać 15 punktów karnych.
Należy wskazać, że lista wykroczeń, za które kierowcy mogą  stracić prawo jazdy, dotyczy przede wszystkim sytuacji popełnianych w kontakcie z pieszymi uczestnikami ruchu.
Takie sytuacje to m.in. nieustąpienie pieszemu pierwszeństwa, nieprzepuszczenie osoby niepełnosprawnej, jazda po chodniku czy przejściu dla pieszych, a także  wyprzedzanie na pasach lub ominięcie pojazdu, który się zatrzymał mogą zakończyć się dla kierowców odebraniem prawa jazdy.
W projekcie czytamy także, że  w szczególności jeżeli sprawca wykroczenia spowodował zagrożenie bezpieczeństwa pieszego.
Co ważne Nowy taryfikator przewiduje za powyższe naruszenia prawa co najmniej 1500 zł.  Natomiast najważniejsza kwota przewidziana w kodeksie wykroczeń to 30 tys. zł.
Projekt również wskazuje, że kierowcy kierowcy popełniający wykroczenie drugi raz w ciągu 2 lat, mają być karani mandatem w wysokości 3000 zł. 
Dotyczyłoby to m. in.: prowadzenia pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających, a także  niezatrzymywania się do kontroli, przekraczania dozwolonej prędkości o 30 km/h, wyprzedzania w miejscu, w którym obowiązuje zakaz.
Kwota 3000 zł mandatu należałaby się również kierowcą  którzy – powodują zagrożenie w ruchu drogowym oraz nie zachowują  należytej ostrożności poza drogą publiczną czy strefami ruchu i zamieszkania.
Projekt przewiduje także zmiany w limitach drogowych jednakże ma to dotyczyć tylko wykroczeń. (Kierowcy
 ciągle będą mieć do wykorzystania 24 punkty)  Punkty zdobyte będą kasować dopiero po  2 latach, a nie po roku jak obowiązuje to dotychczas.
Projekt wskazuje, że ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ma wejść w życie 1 grudnia 2021 r.🧐👇
~MR
#kancelariadwokacka #ozarowska #legalinformation #zmianywprawiedrogwym