Własna działalność gospodarcza a emerytura

Przypominamy, że emerytura dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą jest liczona według takich samych zasad jak dla innych ubezpieczonych. Jednakże należy zaznaczyć, że o ile pracownik, aby uzyskiwać emeryturę musi mieć rozwiązaną umowę o pracę natomiast przedsiębiorca nie musi zamykać swojej działalności gospodarczej, aby mieć na koncie emeryturę.  Co ważne osoby samozatrudnione mają możliwość po przejściu na emeryturę płacić niższe składki.

Należy wskazać, że nabycie prawa do emerytury także przez przedsiębiorcę jest osiągnięcie przez niego powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Przedsiębiorca, po przejściu na emeryturę nabywa również prawo do zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ponieważ od daty uzyskania przez przedsiębiorcę  prawa do świadczenia, składki społeczne stają się dla niego dobrowolne.
Warto także przypomnieć, że wniosek o emeryturę możemy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych najwcześniej na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
Przed złożeniem wniosku możemy  skonsultować się z doradcą emerytalnym ZUS, który wyliczy nam prognozę wysokości przyszłej wypłaty emerytury. Co ważne doradca także może sprawdzić, o ile wzrośnie emerytura, jeśli przyszły emeryt złoży wniosek kilka miesięcy, rok lub nawet kilka lat po ukończeniu wieku emerytalnego.
Ta informacja tak może być istonta  w podejmowaniu decyzji o momencie zakończenia przez nas aktywności zawodowej.
Warto także pamiętać, że jeśli wniosek o emeryturę wpłynie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wcześniej niż przed ukończeniem wymaganego wieku emerytalnego to wnioskodawca dostanie decyzje odmowną ze względu na brak wymaganego wieku.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych  wydaje decyzję o przyznaniu emerytury niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.
W decyzji tej wnioskodawca otrzymał  informację o,
 *wysokości świadczenia brutto i jak ta kwota została wyliczona, jakie są kwoty potrąceń (podatek, składka zdrowotna),
* ile emerytura wyniesie „na rękę” i jaki będzie jej comiesięczny termin wypłaty.
Oprócz  decyzji nowy wnioskodawca otrzyma także pocztą legitymację, która potwierdza, że ma on prawo do świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Warto także wskazać, że  emeryt dobrowolnie wybiera jak chce otrzymywać co miesiąc pieniądze.
 Może on np. dostawać emeryturę na swoje konto bankowe lub przekazem pocztowym.  Warto także znaczyć Termin dostarczenia emerytury przez listonosza jest niezależny od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Jeżeli temat szczególnie was zainteresowała zachęcamy także do zapoznania się z poniższym linkiem dot. emerytur🧐👇
 
~MR 
#kancelariaadwokacka #ozarowska #biznesinfostrada #emerytura